Гадаадад байгаа Монголчуудад зориулсан орон сууцны санхүүгийн түрээс 20% урьдчилгаа Гадаадад байгаа Монголчуудад зориулсан орон сууцны санхүүгийн түрээс 20% урьдчилгаа Гадаадад байгаа Монголчуудад зориулсан орон сууцны санхүүгийн түрээс 20% урьдчилгаа Гадаадад байгаа Монголчуудад зориулсан орон сууцны санхүүгийн түрээс 20% урьдчилгаа Гадаадад байгаа Монголчуудад зориулсан орон сууцны санхүүгийн түрээс 20% урьдчилгаа Гадаадад байгаа Монголчуудад зориулсан орон сууцны санхүүгийн түрээс 20% урьдчилгаа

Нийт орон сууцны сонголтууд

Байршил Хотхоны нэр Давхар Ашиглалтад орох хугацаа Талбай (Мкв) Мкв үнэ Урьдчилгаа (20%) Нийт үнэ План зураг
1 Хан-Уул Богд Вилла 16 2021 оны 08-р сар 50.05 мкв 3,300,000₮ 33,033,000₮ 165,165,000₮ Дэлгэрэнгүй
2 Хан-Уул Богд Вилла 4 2021 оны 08-р сар 50.05 мкв 3,300,000₮ 33,033,000₮ 165,165,000₮ Дэлгэрэнгүй
3 Хан-Уул Богд Вилла 16 2021 оны 08-р сар 53.85 мкв 3,300,000₮ 35,541,000₮ 177,705,000₮ Дэлгэрэнгүй
4 Хан-Уул Богд Вилла 3 2021 оны 08-р сар 52.43 мкв 3,300,000₮ 34,603,800₮ 173,019,000₮ Дэлгэрэнгүй
5 Хан-Уул Богд Вилла 3 2021 оны 08-р сар 53.85 мкв 3,300,000₮ 35,541,000₮ 177,705,000₮ Дэлгэрэнгүй
6 Хан-Уул Cedar City Residence 7 2021 оны 10-р сар 134.66 мкв 3,675,000₮ 98,931,000₮ 494,655,000₮ Дэлгэрэнгүй
7 Хан-Уул Cedar City Residence 7 2021 оны 10-р сар 79.07 мкв 3,675,000₮ 58,116,450₮ 290,582,250₮ Дэлгэрэнгүй
8 Хан-Уул Cedar City Residence 7 2021 оны 10-р сар 85.53 мкв 3,675,000₮ 62,864,550₮ 314,322,750₮ Дэлгэрэнгүй
9 Хан-Уул Cedar City Residence 3 2021 оны 10-р сар 57.36 мкв 3,675,000₮ 42,159,600₮ 210,798,000₮ Дэлгэрэнгүй
10 Хан-Уул Cedar City Residence 7 2021 оны 10-р сар 148.14 мкв 3,675,000₮ 108,882,900₮ 544,414,500₮ Дэлгэрэнгүй
11 Хан-Уул Cedar City Residence 3 2021 оны 10-р сар 76.66 мкв 3,675,000₮ 56,345,100₮ 281,725,500₮ Дэлгэрэнгүй
12 Хан-Уул Cedar City Residence 5 2021 оны 10-р сар 84.04 мкв 3,675,000₮ 61,769,400₮ 308,847,000₮ Дэлгэрэнгүй
13 Хан-Уул Cedar City Residence 8 2021 оны 10-р сар 74.56 мкв 3,675,000₮ 54,801,600₮ 274,008,000₮ Дэлгэрэнгүй
14 Хан-Уул Cedar City Residence 9 2021 оны 10-р сар 82.33 мкв 3,675,000₮ 60,512,550₮ 302,562,750₮ Дэлгэрэнгүй
15 Хан-Уул Cedar City Residence 15 2021 оны 10-р сар 54.04 мкв 3,675,000₮ 39,719,400₮ 198,597,000₮ Дэлгэрэнгүй
16 Хан-Уул Seoul Garden цогцолбор хороолол 1-16 2022 оны 01-р сар 63.70 мкв 3,650,000₮ 46,501,000₮ 232,505,000₮ Дэлгэрэнгүй
17 Хан-Уул Seoul Garden цогцолбор хороолол 1-16 2022 оны 01-р сар 62.78 мкв 3,650,000₮ 45,829,400₮ 229,147,000₮ Дэлгэрэнгүй
18 Хан-Уул Seoul Garden цогцолбор хороолол 1-16 2022 оны 01-р сар 58.94 мкв 3,650,000₮ 43,026,200₮ 215,131,000₮ Дэлгэрэнгүй
19 Хан-Уул Seoul Garden цогцолбор хороолол 1-16 2022 оны 01-р сар 57.25 мкв 3,650,000₮ 41,792,500₮ 208,962,500₮ Дэлгэрэнгүй
20 Хан-Уул IRIS Residence 12, 14 2021 оны 09-р сар 267.37 мкв 5,145,000₮ 275,123,730₮ 1,375,618,650₮ Дэлгэрэнгүй
21 Хан-Уул IRIS Residence 8,9 2021 оны 09-р сар 159.79 мкв 4,935,000₮ 157,712,730₮ 788,563,650₮ Дэлгэрэнгүй
22 Хан-Уул IRIS Residence 10,11 2021 оны 09-р сар 161.30 мкв 4,935,000₮ 159,203,100₮ 796,015,500₮ Дэлгэрэнгүй
23 Хан-Уул IRIS Residence 6,7 2021 оны 09-р сар 91.82 мкв 4,305,000₮ 79,057,020₮ 395,285,100₮ Дэлгэрэнгүй
24 Хан-Уул IRIS Residence 6, 7 2021 оны 09-р сар 91.23 мкв 4,305,000₮ 78,549,030₮ 392,745,150₮ Дэлгэрэнгүй
25 Хан-Уул IRIS Residence 6,7 2021 оны 09-р сар 69.17 мкв 4,305,000₮ 59,555,370₮ 297,776,850₮ Дэлгэрэнгүй
26 Хан-Уул Дээдсийн өргөө хотхон 13 2022 оны 04-р сар 52.30 мкв 2,800,000₮ 30,334,200₮ 151,671,000₮ Дэлгэрэнгүй
27 Хан-Уул Дээдсийн өргөө хотхон 13 2022 оны 04-р сар 52.30 мкв 2,800,000₮ 29,288,000₮ 146,440,000₮ Дэлгэрэнгүй
28 Хан-Уул Seoul Garden цогцолбор хороолол 1-16 2022 оны 01-р сар 43.36 мкв 3,650,000₮ 31,652,800₮ 158,264,000₮ Дэлгэрэнгүй
Валют
Хадгаламжийн тооцоолуур
Лизингийн тооцоолуур
Фэйсбүүкээр холбогдох