Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ

Дэлхийн Монголчуудаа дэргэдээс нь дэмжье

Автомашины лизингийн нөхцөл

10%
Урьдчилгаа төлбөр
36 сар /3 жил/
Хугацаа
Боломжит Валют

Хэрхэн лизингийн үйлчилгээнд хамрагдах вэ?

Бүтээгдэхүүн сонгох

Орон сууц, оффис, машин болон тоног төхөөрөмжөөс сонгох

Хүсэлт гаргах

Ямар бүтээгдэхүүн авах гэж байгаагаа хүсэлт болгон илгээх

Гэрээ байгуулах

Тухайн улс дахь төлөөлөгчийн газарт очин гэрээ хийх

Бүтээгдэхүүн хүлээн авах

Монголд байхгүй ч та хүссэн хөрөнгөө лизингээр авах

Биднийг сонгох шалтгаан

НИЙТ ХӨРӨНГӨ

126.7 тэрбум 75%

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

51.3 тэрбум 36%

НИЙТ ОРЛОГО

22.6 тэрбум 60%

ЦЭВЭР АШИГ

10.0 тэрбум 63%

Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Валют
Хадгаламжийн тооцоолуур
Лизингийн тооцоолуур
Фэйсбүүкээр холбогдох