Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ Хилийн чанадад ажиллаж, амьдарч буй Монголчуудад зориулсан орон сууцны лизингийн үйлчилгээ
“Бизнес Кластер Групп” ХХК

Байршил

УБ хот, City Tower, 2504

Холбоо барих мэдээлэл

Утас: +976 86774242 Имэйл: Info2complexsolution.mn

Компанийн тухай

“Бизнес Кластер Групп” ХХК нь 2015 оноос эхлэн барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, худалдааны кластер системийг хөгжүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн ба сүүлийн жилүүдэд судалгаа болон олон улсын хаусны зах зээлийн чиг хандлагын судалгаан дээр үндэслэж, захиалагчийн эрэлт хэрэгцээ болон орлогод нийцсэн, эко, шинэлэг суурин хаус хотхоныг бүтээн байгуулахыг зорин ажиллаж байна. Бизнес Кластер групп ХХК нь хэрэгжүүлж буй төслүүдийг компанийн тогтвортой хөгжилд чиглэсэн стратегийн зорилт болон бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулан, төслүүдийн алдааг бууруулах замаар бизнес болоод нийгмийн үр ашиг, үнэ цэнийг нь дээшлүүлэхийн тулд компанийн төсөлд суурилсан бүтцийн хэлбэрийг сонгон авч PMO байгуулан, төслүүдэд төслийн удирдлагын PMBOK стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Валют
Хадгаламжийн тооцоолуур
Лизингийн тооцоолуур
Фэйсбүүкээр холбогдох